• box
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi Przybora
Jeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi Przybora
Stacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi Przybora
Wechikuł CzasuWechikuł Czasu
Plakaty Stacja KutnoPlakaty Stacja Kutno
Plakaty Stacja Kutno
Jeremi Przybora


Wechikuł Czasu
Wechikuł Czasu
Patronat Honorowy


Partnerzy

Patronat medialnySponsorzyJeremi Przybora
szerokosc
14. Stacja Kutno - Startujemy!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2018/06/29 01:02

STACJA KUTNO”

14. Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałek Województwa Łódzkiego

Starosta Kutnowski

Prezydent Miasta Kutna

Patronat Rodziny Przyborów

Patronat Korporacji Rodzinnej PrzyWas

R E G U L A M I N

1. Organizator:
Kutnowski Dom Kultury Dyrektor – mgr Radosław Rojewski
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno,
tel.fax. (024) 254-21-37
www.stacjakutno.art.pl, e-mail: festiwalstacjakutno@gmail.com

2. Odpowiedzialny za projekt:
Krzysztof  Ryzlak, tel. kontaktowy: 605 220 329

3. Cel imprezy:
• promocja polskiej piosenki

• prezentacja twórczości Jeremiego Przybory – wybitnego autora i twórcy
• popularyzacja jego piosenek wśród szerokiego kręgu wykonawców i odbiorców
• prezentacja umiejętności wokalnych oraz pogłębienie zainteresowań muzycznych
• wymiana pomysłów, dobrej energii i doświadczeń w upowszechnianiu kultury muzycznej
• wspieranie i promowanie twórczości artystycznej młodych wykonawców

4. Ocena prezentacji:
• Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: opracowanie nowej interpretacji utworu, dobór repertuaru do warunków wykonawcy, stronę muzyczną, wykonanie, przygotowanie warsztatowe i ogólny wyraz artystyczny.

5. Uczestnicy:
• soliści, zespoły wokalne do 4 osób.
• młodzi wokaliści, studenci szkół artystycznych, studenci szkół aktorskich, osoby dorosłe, wokaliści działający przy placówkach kultury, szkołach muzycznych itp.

6. Wiek uczestników:
od 15 lat wzwyż

7. Repertuar:
Każdy z uczestników (podmiotów wykonawczych) zgłasza do konkursu 2 piosenki z tekstem Jeremiego Przybory nagrane i wykonane w wersji ostatecznej zgłaszanej do konkursu.

8. Muzyka:
Podczas konkursu uczestnicy wykonują piosenki z nagranym podkładem muzycznym na CD (półplayback) lub z akompaniamentem (własnym lub maksymalnie dwuosobowe zespoły muzyczne). Organizator zapewnia uczestnikom wysokiej klasy instrument klawiszowy.

9. Termin i miejsce:
24 – 25 listopada 2018r., Kutnowski Dom Kultury

10. Konkurs przebiega w następujących etapach:

Warsztaty

Podczas tej edycji Organizatorzy postanowili przenieść warsztaty z interpretacji wokalnej
i muzycznej na dwa miesiące przed konkursem. Chcemy stworzyć potencjalnym uczestnikom możliwość pracy z fachowcami w tej dziedzinie, aby mogli wcześniej popracować nad zgłaszanym do Konkursu repertuarem.

Warsztaty odbędą się w terminie 21 – 22. IX 2018r. a poprowadzą je: Magdalena Smalara (aktorka śpiewająca, od lat związana z Festiwalem A. Osieckiej „Okularnicy” oraz ze „Stacją Kutno”) i Bogdan Hołownia (muzyk, kompozytor, specjalista od muzyki Wasowskiego, propagator twórczości Starszych Panów) – specjaliści w swoim fachu!

Uczestnik zgłaszając się na warsztaty wybiera dzień oraz określa zestaw piosenek, nad którymi chciałby pracować z naszymi Mistrzami.

Na warsztaty obowiązuje oddzielna Karta Zgłoszenia/Warsztaty. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Ilość miejsc na warsztatach – do 30 osób. Zapisy na warsztaty wg kolejności zgłoszeń. Kto pierwszy, ten lepszy! ;-)

I etap
Kwalifikacja uczestników do konkursu na podstawie 2 utworów Przybory nagranych i przesłanych na CD (pocztą tradycyjną) lub w formacie MP3 (e-mail) i Karty Zgłoszenia przesłanych na adres: festiwalstacjakutno@gmail.com

 lub pocztą tradycyjną: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno.
Jeżeli wykonawca uważa, ze istotnym elementem zgłaszanych piosenek jest ich opracowanie sceniczne (np. ruch, kostium, aktorskie wykonanie) – prosimy o przesłanie nagrań filmowych wykonywanych piosenek!
Termin nadsyłania zgłoszeń, nagrań i Karty na konkurs – do 29 października 2018r. (decyduje data stempla pocztowego lub termin przesłania pocztą elektroniczną).
Polecamy przesyłanie nagrań piosenek drogą internetową!
Komisja kwalifikacyjna wybierze do następnego etapu do 10 wykonawców.
Do 5 listopada 2018r. Organizatorzy zawiadomią tylko osoby zakwalifikowane do II etapu oraz prześlą szczegółowe informacje o Festiwalu oraz miejscu i warunkach zakwaterowania.
Informacja o zakwalifikowanych uczestnikach pojawi się także na stronie www.stacjakutno.art.pl

Uczestnicy zakwalifikowani do tego etapu wpłacają na konto Organizatora kwotę akredytacji – 50 zł od osoby (za każdego wykonawcę i akompaniatora). Akredytacja obejmuje nocleg 24/25/26 XI, całodobowe wyżywienie, warsztaty z członkami jury. Termin wpłaty akredytacji upływa z dniem 9 listopada 2018r.
Istnieje możliwość akredytacji dla opiekuna bądź instruktora – wynosi ona 200 zł. Jeśli instruktor korzysta z akredytacji prosimy o podanie tej informacji na Karcie Zgłoszenia uczestnika.
II etap

24. XI – Konkurs na interpretację „Piosenki Mistrza Jeremiego”– uczestnicy prezentują po 2 utwory autorstwa Jeremiego Przybory zgłoszone do I etapu. Jury ocenia prezentacje i wybiera laureatów I, II, III miejsca oraz 2 wyróżnienia.

Laureat I miejsca zobowiązany jest do występu podczas Koncertu Galowego przyszłorocznej edycji Festiwalu jako gość.

III etap

25. XI – Koncert Galowy – koncert z udziałem wszystkich uczestników Konkursu, (ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród) oraz Gości festiwalu.

11. Jury:

Elżbieta Zapendowska – trener wokalny,
Dariusz Michalski – dziennikarz muzyczny, redaktor PR, autor książek o muzyce
Jarosław Wasik – wokalista, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
Miłosz Wośko – muzyk, kompozytor, autor piosenek min. M. Koteluk, L. Szafran, I. Loranc
i sekretarz jury Darek Sikorski – aktor, reżyser, związany ze „Stacją Kutno” od I edycji.


12. Nagrody pieniężne dla laureatów:

I miejsce – 5 000 zł brutto

II miejsce – 3 500 zł brutto

III miejsce – 2 500 zł brutto

2 wyróżnienia po 1 000 zł brutto każde.

Nagrody pozaregulaminowe, min. nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Kutna –
2 500 zł brutto, Nagroda Starosty Kutnowskiego – 2 500 zł brutto i Nagroda Publiczności –
1 000 zł. brutto.

13. W porozumieniu z Organizatorem jury może inaczej rozdysponować kwoty nagród finansowych.

14. Laureaci I miejsca zeszłorocznej edycji „Stacji Kutno” nie mogą brać udziału w tegorocznym Konkursie.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych nagrań i podkładów muzycznych oraz nagrań z festiwalu i przesłanych informacji jako materiałów reklamowych.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych uczestników imprezy, bez wypłacania im honorariów.

17. Materiały przesłane przez uczestników przechodzą na własność Organizatora.

18. Wzięcie udziału w Konkursie „Stacja Kutno” oznacza akceptację ww. punktów Regulaminu.

19. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

20. W związku z RODO uczestnik warsztatów i/lub konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulami Informacyjnymi i wypełnienia załączonych do Regulaminu dokumentów – Załącznik nr 1 i nr 2.


KARTA ZGŁOSZENIA WARSZTATY

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURS

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2


Przybora
Newsletter Jeremiego Przybory
Newsletter Jeremiego Przybory
Krótko o festilwlu:

Cały czas pracujemy nad naszym „rozśpiewanym dzieckiem”. Chcemy zapraszać do Domu Kultury i naszego miasta jak najwięcej utalentowanych ludzi. Chcemy, aby śpiewali oni dla nas te piękne piosenki i abyśmy MY wszyscy, dzięki muzyce, odbyli „daleką podróż w nieznane”.
Newsletter Jeremiego Przybory

Newsletter Jeremiego Przybory
Newsletter Jeremiego Przybory
 
 
Newsletter Jeremiego Przybory
kotnakt
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
tel/fax: (0 24) 254 21 37

internet: www.stacjakutno.art.pl
email: festiwalstacjakutno@gmail.com
mapa strony

zapraszamy do galeriizapraszamy do galeriizapraszamy do galerii
 
Stacja Kutno - Jeremi Przybora
Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4
tel./fax 24 254 21 37; e-mail: festiwalstacjakutno@gmail.com
Strona wykonana przez firmę Netstar
Stacja Kutno - Jeremi Przybora