• box
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi Przybora
Jeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi Przybora
Stacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi Przybora
Wechikuł CzasuWechikuł Czasu
Plakaty Stacja KutnoPlakaty Stacja Kutno
Plakaty Stacja Kutno
Jeremi Przybora


Wechikuł Czasu
Wechikuł Czasu
Kutnowski Dom Kultury
Partnerzy honorowi


Partnerzy
Patronat medialny

Sponsorzy
Jeremi Przybora
szerokosc
Przybora i Wasowski patronami ulic w Kutnie!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2018/07/03 17:13


Jest mi niemiernie miło poinformować o kolejnej miejskiej inicjatywie związanej ze Starszymi Panami!

Otóż 26 czerwca 2018r., podczas obrad LVI Sesji Rady Miasta Kutno, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, podjęto uchwałę o nadaniu dwóm nowo powstałym ulicom na Osiedlu Grunwald imion Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Trzeba będzie pomyśleć o jakimś hucznym otwarciu!
 
14. Stacja Kutno - Startujemy!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2018/06/29 01:02

STACJA KUTNO”

14. Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałek Województwa Łódzkiego

Starosta Kutnowski

Prezydent Miasta Kutna

Patronat Rodziny Przyborów

Patronat Korporacji Rodzinnej PrzyWas

R E G U L A M I N

1. Organizator:
Kutnowski Dom Kultury Dyrektor – mgr Radosław Rojewski
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno,
tel.fax. (024) 254-21-37
www.stacjakutno.art.pl, e-mail: festiwalstacjakutno@gmail.com

2. Odpowiedzialny za projekt:
Krzysztof  Ryzlak, tel. kontaktowy: 605 220 329

3. Cel imprezy:
• promocja polskiej piosenki

• prezentacja twórczości Jeremiego Przybory – wybitnego autora i twórcy
• popularyzacja jego piosenek wśród szerokiego kręgu wykonawców i odbiorców
• prezentacja umiejętności wokalnych oraz pogłębienie zainteresowań muzycznych
• wymiana pomysłów, dobrej energii i doświadczeń w upowszechnianiu kultury muzycznej
• wspieranie i promowanie twórczości artystycznej młodych wykonawców

4. Ocena prezentacji:
• Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: opracowanie nowej interpretacji utworu, dobór repertuaru do warunków wykonawcy, stronę muzyczną, wykonanie, przygotowanie warsztatowe i ogólny wyraz artystyczny.

5. Uczestnicy:
• soliści, zespoły wokalne do 4 osób.
• młodzi wokaliści, studenci szkół artystycznych, studenci szkół aktorskich, osoby dorosłe, wokaliści działający przy placówkach kultury, szkołach muzycznych itp.

6. Wiek uczestników:
od 15 lat wzwyż

7. Repertuar:
Każdy z uczestników (podmiotów wykonawczych) zgłasza do konkursu 2 piosenki z tekstem Jeremiego Przybory nagrane i wykonane w wersji ostatecznej zgłaszanej do konkursu.

8. Muzyka:
Podczas konkursu uczestnicy wykonują piosenki z nagranym podkładem muzycznym na CD (półplayback) lub z akompaniamentem (własnym lub maksymalnie dwuosobowe zespoły muzyczne). Organizator zapewnia uczestnikom wysokiej klasy instrument klawiszowy.

9. Termin i miejsce:
24 – 25 listopada 2018r., Kutnowski Dom Kultury

10. Konkurs przebiega w następujących etapach:

Warsztaty

Podczas tej edycji Organizatorzy postanowili przenieść warsztaty z interpretacji wokalnej
i muzycznej na dwa miesiące przed konkursem. Chcemy stworzyć potencjalnym uczestnikom możliwość pracy z fachowcami w tej dziedzinie, aby mogli wcześniej popracować nad zgłaszanym do Konkursu repertuarem.

Warsztaty odbędą się w terminie 21 – 22. IX 2018r. a poprowadzą je: Magdalena Smalara (aktorka śpiewająca, od lat związana z Festiwalem A. Osieckiej „Okularnicy” oraz ze „Stacją Kutno”) i Bogdan Hołownia (muzyk, kompozytor, specjalista od muzyki Wasowskiego, propagator twórczości Starszych Panów) – specjaliści w swoim fachu!

Uczestnik zgłaszając się na warsztaty wybiera dzień oraz określa zestaw piosenek, nad którymi chciałby pracować z naszymi Mistrzami.

Na warsztaty obowiązuje oddzielna Karta Zgłoszenia/Warsztaty. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Ilość miejsc na warsztatach – do 30 osób. Zapisy na warsztaty wg kolejności zgłoszeń. Kto pierwszy, ten lepszy! ;-)

I etap
Kwalifikacja uczestników do konkursu na podstawie 2 utworów Przybory nagranych i przesłanych na CD (pocztą tradycyjną) lub w formacie MP3 (e-mail) i Karty Zgłoszenia przesłanych na adres: festiwalstacjakutno@gmail.com

 lub pocztą tradycyjną: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno.
Jeżeli wykonawca uważa, ze istotnym elementem zgłaszanych piosenek jest ich opracowanie sceniczne (np. ruch, kostium, aktorskie wykonanie) – prosimy o przesłanie nagrań filmowych wykonywanych piosenek!
Termin nadsyłania zgłoszeń, nagrań i Karty na konkurs – do 29 października 2018r. (decyduje data stempla pocztowego lub termin przesłania pocztą elektroniczną).
Polecamy przesyłanie nagrań piosenek drogą internetową!
Komisja kwalifikacyjna wybierze do następnego etapu do 10 wykonawców.
Do 5 listopada 2018r. Organizatorzy zawiadomią tylko osoby zakwalifikowane do II etapu oraz prześlą szczegółowe informacje o Festiwalu oraz miejscu i warunkach zakwaterowania.
Informacja o zakwalifikowanych uczestnikach pojawi się także na stronie www.stacjakutno.art.pl

Uczestnicy zakwalifikowani do tego etapu wpłacają na konto Organizatora kwotę akredytacji – 50 zł od osoby (za każdego wykonawcę i akompaniatora). Akredytacja obejmuje nocleg 24/25/26 XI, całodobowe wyżywienie, warsztaty z członkami jury. Termin wpłaty akredytacji upływa z dniem 9 listopada 2018r.
Istnieje możliwość akredytacji dla opiekuna bądź instruktora – wynosi ona 200 zł. Jeśli instruktor korzysta z akredytacji prosimy o podanie tej informacji na Karcie Zgłoszenia uczestnika.
II etap

24. XI – Konkurs na interpretację „Piosenki Mistrza Jeremiego”– uczestnicy prezentują po 2 utwory autorstwa Jeremiego Przybory zgłoszone do I etapu. Jury ocenia prezentacje i wybiera laureatów I, II, III miejsca oraz 2 wyróżnienia.

Laureat I miejsca zobowiązany jest do występu podczas Koncertu Galowego przyszłorocznej edycji Festiwalu jako gość.

III etap

25. XI – Koncert Galowy – koncert z udziałem wszystkich uczestników Konkursu, (ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród) oraz Gości festiwalu.

11. Jury:

Elżbieta Zapendowska – trener wokalny,
Dariusz Michalski – dziennikarz muzyczny, redaktor PR, autor książek o muzyce
Jarosłąw Wasik – wokalista, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
Miłosz Wośko – muzyk, kompozytor, autor piosenek min. M. Koteluk, L. Szafran, I. Loranc
i sekretarz jury Darek Sikorski – aktor, reżyser, związany ze „Stacją Kutno” od I edycji.


12. Nagrody pieniężne dla laureatów:

I miejsce – 5 000 zł brutto

II miejsce – 3 500 zł brutto

III miejsce – 2 500 zł brutto

2 wyróżnienia po 1 000 zł brutto każde.

Nagrody pozaregulaminowe, min. nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Kutna –
2 500 zł brutto, Nagroda Starosty Kutnowskiego – 2 500 zł brutto i Nagroda Publiczności –
1 000 zł. brutto.

13. W porozumieniu z Organizatorem jury może inaczej rozdysponować kwoty nagród finansowych.

14. Laureaci I miejsca zeszłorocznej edycji „Stacji Kutno” nie mogą brać udziału w tegorocznym Konkursie.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych nagrań i podkładów muzycznych oraz nagrań z festiwalu i przesłanych informacji jako materiałów reklamowych.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych uczestników imprezy, bez wypłacania im honorariów.

17. Materiały przesłane przez uczestników przechodzą na własność Organizatora.

18. Wzięcie udziału w Konkursie „Stacja Kutno” oznacza akceptację ww. punktów Regulaminu.

19. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

20. W związku z RODO uczestnik warsztatów i/lub konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulami Informacyjnymi i wypełnienia załączonych do Regulaminu dokumentów – Załącznik nr 1 i nr 2.


KARTA ZGŁOSZENIA WARSZTATY

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURS

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 
Rozpoczynamy przyjmowanie prac na konkurs plastyczny Przybora 2018!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2018/06/08 21:45

„Ilustracja nie powinna powtarzać tego, co powiedział pisarz, lecz w sposób twórczy uzupełniać jego słowa i przedłużać działanie tekstu. Wynika stąd nieodparcie  pierwszy wniosek: nierozerwalność ilustracji z tekstem, który powinien być artyście w całości znany i zgodnie z intencjami autora przez niego skomentowany (...)ilustracja winna być inspirowana przez autorskie słowo. Rycina postępuje za tekstem, a nie może zdominować  ani zająć w książce miejsce niezależne, poddana jedynie rygorom własnej sztuki.”, napisał K.Głombiowski w pracy „Książka w procesie komunikacji społecznej”

     Tego idealnego połączenia i indywidualności wypowiedzi twórczej  szukamy zapraszając Państwa do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory, który od kilku lat nierozerwalnie towarzyszy „Stacji Kutno” Festiwalowi Jeremiego Przybory.

Słuchajcie piosenek Mistrza, inspirujcie się ich dowcipem, liryką i nostalgią. Czerpcie z nich natchnienie i przelewajcie na papier!

A my jak w latach ubiegłych już z niecierpliwością czekamy na Wasze prace! 

Kutnowski Dom Kultury

ogłasza VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu

na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory. 

1.   Organizatorem konkursu jest:

Kutnowski Dom Kultury,

ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno;

Tel/fax 24 254-21-37,

mail kontaktowy: agnieszkadabrowska@kdk.net.pl

2. Konkurs kierowany jest przede wszystkim do artystów plastyków, uczniów, studentów i absolwentów: liceów plastycznych, Akademii Sztuk Pięknych ale także do osób zajmujących się plastyką nie zawodowo.

Konkurs nie jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

3. Termin konkursu: od 30 maja do 20 września 2018 r.

4. Prace plastyczne powinny być wykonane w następujących technikach:

· Grafika (szeroko rozumiana)

· Pastel

· Kolaż/collage (techniki mieszane, płaskie)

· Autorskie techniki mieszane [...]

 
Stacja Kutno w Radiowej Trójce!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2018/04/02 23:46


Koncert pod tytułem "Stacja Kutno – Elementarz" odbył się 28 marca 2018 roku o godz. 19.00 w studiu im. Agnieszki Osieckiej. Transmisja wydarzenia na antenie Trójki w Wielkanocny Poniedziałek (2.04) o godz. 22.05.
 
WYNIKI 13. Ogólnopolskiego Festiwalu Jeremiego Przybory „Stacji Kutno” w telegraficznym skrócie!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2017/11/27 01:10

WYNIKI 13. Ogólnopolskiego Festiwalu Jeremiego Przybory „Stacji Kutno” w telegraficznym skrócie!


I miejsce – Michał Dudkowski z Kutna

II miejsce – Karolina Łopuch z Bratoszowa

III miejsce – Marta Moszczyńska z Warszawy

I wyróżnienie – Moniak Malczak z Kazimierza Dolnego

II wyróżnienie – Emilia Hamerlik z Bielawy

Nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – Moniak Malczak z Kazimierza Dolnego

Nagroda Starosty Kutnowskiego Krzysztofa Debicha – Anika Koralewska z Kutna

Nagroda Prezydenta Miasta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego – Piotr Zubek z Warszawy

Nagroda Publiczności – Michał Dudkowski z Kutna

Specjalne wyróżnienie od Tadeusza Pałki – Monika Malczak z Kazimierza Dolnego

Nagrody Kota Przybory – Anna Wasielewska z Lidzbarka i Piotr Zubek z Warszawy.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy nagród i wyróżnień, Pozostałym artystom dziękujemy za wspaniały udział w Konkursie i Koncercie Galowym „Stacji Kutno”.

 
LISTA PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W WYSTAWIE POKONKURSOWEJ.
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2017/11/07 19:11
VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ILUSTRACJĘ DO TEKSTU PIOSENKI JEREMIEGO PRZYBORY
 
KUTNO 2017

 
LISTA PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W WYSTAWIE POKONKURSOWEJ.

 
1. WERONIKA WIERNASZ, PRACA: CAFE SUŁTAN
 
2. ANETA KWASIBORSKA, PRACA: BĘDZIE WESELEJ
 
3. KINGA PAŁASZ, PRACA: SMUTNY DESZCZYK
 
4. NATALIA SZWANCYBER, PRACE: JESIENNA DZIEWCZYNA, PEJZAŻ BEZ CIEBIE
 
5. HANNA TARASIENKO, PRACA: SMUTNY DESZCZYK
 
6. BARBARA GRZESIK, PRACA: DUCHY
 
7. MARTA CHOŁUBEK, PRACE: O ŚNIE, JUŻ KĄPIESZ SIĘ NIE DLA MNIE
 
8. DOMINIK KOWALCZYK , PRACE: DUCHY, ŚREDNIE MIASTA
 
9. ANKA NAHUMKO, PRACE: NIE DEPTAĆ TRAWNIKÓW, SMUTNY DESZCZY, NIE BUDŻCIE MNIE
 
10. MAGDALENA GŁYDZIAK, PRACE: WALCZYK WĄTPLIWOŚCI, NA WYPADEK GDYBY TO NIE SKOŃCZYŁO SIĘ MAŁŻEŃSTWEM
 
11. PATRYCJA LONGAWA, PRACE: JESIENNA DZIEWCZYNA, NA CAŁEJ POŁACI ŚNIEG, TO BĘDZIE MIŁOŚĆ NIEDUŻA
 
12. ŁUKASZ OSIPIŃSKI, PRACA: OKROPNY DESPOTA
 
13. ALICJA LASOTA, PRACA: ADDIO POMIDORY
 
14. HANNA STANISŁAWSKA, PRACE: ADDIO POMIDORY, JESIENNA DZIEWCZYNA
 
15. DAWID CELEK, PRACA: ODJADĘ Z TEGO PERONU
16. AGNIESZKA GORGOŃ, PRACA: CISZA LEŚNA
 
10 plus 1. Znamy Finalistów!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2017/11/05 23:07
Znamy już finalistów 13. Konkursu "Piosenki Mistrza Jeremiego" na interpretację utworów Przybory.
Z 40. zgłoszeń jakie wpłynęły do tegorocznej edycji konkursu, komisja w składzie:
Małgorzata Żurańska-Wilkowska - muzyk, wokalistka, laureatka Stacji Kutno,
Dariusz Sikorski - juror Stacji Kutno,
Krzysztof Ryzlak - Dyrektor Festiwalu
wybrała następujących artystów, którzy 25 listopada wezmą udział w Koncercie Konkursowym (układ alfabetyczny):


KAROLINA ARCZEWSKA, 26 lat, Gdańsk
Seanse spirytystyczne (muz. J. Wasowski)
Porucznik Czartogromski (muz. J. Wasowski)

MICHAŁ DUDKOWSKI, 21 lat, Kutno.
Już kapiesz się nie dla mnie (muz. J. Wasowski)
To było tak (muz. J. Wasowski)
Akompaniament: Kuba Onasz, fortepian

EMILIA HAMERLIK, 21 lat, Bielawa
Ciepła wdówka na zimę (muz. J. Wasowski)
Zmierzch (muz. J. Wasowski)
Akompaniament: Sara Kosętka, fortepian

ANIKA KORALEWSKA, 22 lat, Kutno
Shimmy Szuja (muz. J. Wasowski)
Tango kat (muz. J. Wasowski)
Akompaniator: Daniel Pacholczyk, akordeon

DOMINIKA KRASSOWSKA, 17 lat, Ełk
Kaziu zakochaj się (muz. J. Wasowski)
Bądź mi tatą (muz. J. Wasowski)

KAROLINA LIZER, 20 lat, Warszawa
Zimy żal (muz. J. Wasowski)
Na wypadek gdyby to nie skończyło się małżeństwem (muz. J. Wasowski)
Akompaniament: Michał Wódz, fortepian

KAROLINA ŁOPUCH, 20 lat, Bratoszów
W słowach ślad (muz. J. Wasowski)
Zakochałam się w czwartek niechcący (muz. J. Wasowski) Akompaniament: Michał Zawadzki, fortepian


MONIKA MALCZAK, 23 lata, Kazimierz Dolny
Zmierzch (muz. J. Wasowski)
Stacyjka Zdrój (muz. J. Wasowski)
Akompaniament: Mateusz Gramburg, fortepian

MARTA MOSZCZYŃSKA, 28 lat, Warszawa
Najcichszy tekst (muz. M. Legrand)
Ciepła wdówka na zimę (muz. J. Wasowski) Akompaniament: Paweł Radyno, gitara akustyczna

PIOTR ZUBEK, 16 lat, Warszawa
Najcichszy tekst (muz. M. Legrand)
Zimy żal (muz. J. Wasowski)
Akompaniament: Dominik Światkowski, fortepian

ANNA WASILEWSKA, 51 lat, Lidzbark
Dziewica Anastazja (muz. J. Wasowski)
Franiu, Ty moje słonko (muz. J. Wasowski) Akompaniament: Stanisław Deja, fortepian.

Gratulujemy Wszystkim z zapraszamy na Stację Kutno!

 
Trzynastka ZAPRASZA!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2017/11/05 19:29

 
Program XIII Stacji Kutno. Rusza sprzedaż biletów!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2017/10/24 14:47

„STACJA KUTNO”
XIII Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory

19 – 26 LISTOPADA 2017r. 

19 listopada (niedziela) / 18.00 / CTMiT / KONCERT
STARSI PANOWIE CHÓREM –  Koncert Inauguracyjny
Wystąpi Chór Kameralny Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego
Wejściówki w kasie KDK i CTMiT

20 listopada (poniedziałek) / 18.00 / CTMiT / prezentacja programów muzycznych
Historia jednego przeboju / na pokaz zaprasza Muzeum Polskiej Piosenki
Wejściówki w kasie KDK i CTMiT

21 listopada (wtorek) / 18.00 / KDK / WERNISAŻ / SPOTKANIE
Wernisaż Wystawy VII Ogólnopolskiego Konkursu na ilustrację do tekstu Jeremiego Przybory
W 105. rocznicę urodzin Ireny Kwiatkowskiej / gawęda Teresy Drozdy
Wejściówki w kasie KDK i CTMiT

22 listopada (środa) / 18.00 / CTMiT / prezentacja programów muzycznych
Historia jednego przeboju / na pokaz zaprasza Muzeum Polskiej Piosenki
Wejściówki w kasie KDK i CTMiT

23 listopada (czwartek) / 18.00 / CTMiT / spotkanie muzyczne
Goście Grzegorza Wasowskiego
HANNA BANASZAK
Bilet: 30 zł

24 listopada (piątek) / 18.00 / CTMiT / spektakl muzyczny
Goście Grzegorza Wasowskiego
WALC KAMERALNY czyli PAN WASOWSKI MNIEJ ZNANY
Spektakl Teatru Muzycznego w Toruniu w wykonaniu Klementyny Umer
Bilet: 10 zł w kasie KDK/CTMiT/ONLINE

25 listopada (sobota) / Kutnowski Dom Kultury
12.00 -14.00 / KDK/ PLASTYCZNIE DLA DZIECI
NAWET W DESZCZU DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ
Kolorowanki w formacie XXL / wstęp wolny

18.00 / KDK / PRZEGLĄD KONKURSOWY

XIII Konkurs Piosenki Mistrza Jeremiego.
Jury: ANDRZEJ STRZELECKI / DARIUSZ MICHALSKI/ PAWEŁ SZTOMPKE/ DOROTA MIŚKIEWICZ/ MAGDA PTASZYŃSKA / DAREK SIKORSKI
Wejściówki w kasie KDK/CTMiT

26 listopada (niedziela) / 18.00 / KDK / KONCEDRT GALOWY
ELEMENTARZ
I część / MARTA FITOWSKA i uczestnicy Konkursu 2017
II część / GOŚCIE STACJI
Bilet: 50 zł w kasie KDK/CTMiT/ONLINE

Imprezy towarzyszące:
·   Wręczenie tytułu: Ambasador Festiwalu Stacja Kutno Dorocie Miśkiewicz podczas Koncertu Konkursowego w dniu 25.11.2017 / 18.00
·    Promocja wydawnictwa Fundacji Wasowskich „Starsi Panowie Chórem” - książka z płytą CD
·    WYSTAWA POKONKURSOWA VII Ogólnopolskiego Konkursu na ilustrację do tekstu Jeremiego Przybory /Galeria Okno na Sztukę / KDK
·    WYSTAWA POECI PIOSENKI Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu / CTMiT / KDK
·    PYSZNOŚCI „W kawiarence” Cukiernia Wasiakowie, ul. Królewska, zaprasza na super ciastko „Jesienna dziewczyna”

 
Protokół VII Konkursu Plastycznego
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2017/10/24 14:30

Protokół z posiedzenia Jury

VII Ogólnopolskiego Konkursu  na ilustrację

do tekstu piosenki Jeremiego Przybory

- Honorowego Starosty Kutnowskiego

w ramach XIII Stacji Kutno Festiwalu Jeremiego Przybory
organizowanego przez Kutnowski Dom Kultury

 

W dniu 19 października 2017r. w Kutnowskim Domu Kultury w Kutnie odbyło się rozstrzygnięcie VII Ogólnopolskiego Konkursu na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory.  Praca przebiegła w dwóch etapach:

· wstępnego przeglądu prac i wyłonienia najciekawszych

· wyboru nagrodzonych, wyróżnionych oraz wyłonienia do udziału w wystawie i prezentacji w katalogu.

Jury w składzie:

1. Doktor Piotr Czajkowski - artysta plastyk, asystent Pracowni Tkaniny Drukowanej II w Akademii  Sztuk Pięknych w Łodzi -Przewodniczący jury

2. Magister Halina Kamińska – artysta plastyk,

3.Krzysztof Ryzlak – Kierownik Artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu J. Przybory,

4.Agnieszka Dąbrowska-Walczak  – dyplomowany instruktor ds. plastyki, przedstawiciel Kutnowskiego Domu Kultury

po obejrzeniu 81 prac plastycznych zgłoszonych do konkursu przez 43 autorów, niezwykle zróżnicowanych pod względem spojrzenia artystycznego, interpretacji i technik wykonania; dysponując swobodą przydziału miejsc i  podziału nagród finansowych, postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:

I Wyróżnienie Honorowe, dyplom i zestaw upominków od organizatora otrzymuje:
ANNA KOKOCZKA /  Warszawa
godło: RYMEK
za zestaw prac:  MAMBO SPINOZA, NA RYBY, DROBNE OGŁOSZENIA

II Wyróżnienie Honorowe, dyplom i zestaw upominków od organizatora otrzymuje:
MONIKA SZYMCZYK / Głusko Duże
godło: MmeMrued' or 7
za zestaw prac: TEN ZAPOMNIANY FLIRT, HERBATKA, BOJĘ SIĘ TEJ MELODII

III Wyróżnienie Honorowe, dyplom i zestaw upominków od organizatora otrzymuje: 
ELIZA KONOFALSKA / Ruda Strawczyńska
godło: 123
za zestaw prac: TRYPTYK JARZYNOWY
IV  Wyróżnienie Honorowe, dyplom i zestaw upominków od organizatora otrzymuje: 
AGATA HOP / Stara Wieś
godło: AH [...]

 
REGULAMIN 13. Stacji Kutno 2017
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2017/06/20 17:44
„STACJA KUTNO”
XIII Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marszałek Województwa Łódzkiego
Starosta Kutnowski
Prezydent Miasta Kutna
Patronat Rodziny Przyborów
Patronat Korporacji Rodzinnej PrzyWas

R E G U L A M I N
1. Organizator:
Kutnowski Dom Kultury Dyrektor – mgr Radosław Rojewski
ul. Żółkiewskiego 4 99-302 Kutno, tel.fax. (024) 254-21-37 www.stacjakutno.art.pl, e-mail: festiwalstacjakutno@gmail.com

2. Odpowiedzialny za projekt:
Krzysztof Ryzlak, tel. kontaktowy: 605 220 329

3. Cel imprezy:
• promocja polskiej piosenki
• prezentacja twórczości Jeremiego Przybory – wybitnego autora i twórcy
• popularyzacja jego piosenek wśród szerokiego kręgu wykonawców i odbiorców
• prezentacja umiejętności wokalnych oraz pogłębienie zainteresowań muzycznych
• wymiana pomysłów, dobrej energii i doświadczeń w upowszechnianiu kultury muzycznej
• wspieranie i promowanie twórczości artystycznej młodych wykonawców

4. Ocena prezentacji:
• Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: opracowanie nowej interpretacji utworu, dobór repertuaru do warunków wykonawcy, stronę muzyczną, wykonanie, przygotowanie warsztatowe i ogólny wyraz artystyczny. [...]
 
FITOWSKA laureatką Karolinki!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2017/09/16 00:37
Na 54. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w Koncercie Debiuty, laureatka 12 Stacji Kutno, Marta Fitowska i zespół MOA otrzymała Karolinkę Nagrodę im. Anny Jantar!!!!! BRAWO!!!!

Martę usłyszymy w tegorocznym Koncercie Galowym 13. Stacji Kutno!
 
Premiera 11 września
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2017/09/13 01:07
Obowiązkowa pozycja dla wielbicieli twórczości Starszych Panów. Na wydawnictwo składa się książka, w której opisane zostały historie znanych i mniej znanych piosenek niezapomnianego duetu: Jeremi Przybora - Jerzy Wasowski, a także rozmowa z autorem pomysłu projektu "Starsi Panowie Chórem" – Andrzejem Borzymem. Do książki dołączona jest płyta audio, na której znalazły się piosenki Starszych Panów we wciąż za mało znanym mistrzowskim wykonaniu Chóru Kameralnego Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem Andrzeja Borzyma. Fundacja Wasowskich gwarantuje niezmiennie pożądane: wdzięk, dowcip oraz piękno słów i muzyki.

FORMAT: 196 x 139 mm
LICZBA STRON: 28
ROK WYDANIA: 2017

SPIS UTWORÓW: Herbatka, Staruszek do wszystkiego, Rodzina, ach, rodzina, I jak tu żyć samotnie, Zmierzch, Wesołe jest życie staruszka, W kawiarence "Sułtan", To będzie miłość nieduża, Stacyjka "Zdrój", O, Kutno!, Manio, to moje słonko, Porucznik Czartogromski, Rzuć chuć, Duchy, Biżuteria, Piosenka jest dobra na wszystko, Jesienne listy, O, mamo, jaki pan śliczny, Kapturek 62, Na całej połaci śnieg, Ballada jarzynowa, Po kompocie, Szarp pan bas!, Ząb, zupa, dąb, Samokołysanka, No i jak tu nie jechać?, Cisza leśna, Kwartet im. Czastuszkiewicza, Pa! Pa! Pa! (Kuplety pożegnalne).
 
Dariusz Michalski, dziennikarz muzyczny, juror Stacji Kutno, informuje!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2017/08/11 23:18
UWAGA! OD 9 września AUDYCJA "MUZYCZNY WEHIKUŁ CZASU" NADAWANA BĘDZIE OD GODZ. 20.10!!!
Zapraszamy do słuchania! ;-)


„Stacja Kutno, a szczególnie jej zeszłoroczna edycja, będzie bardzo ważnym przystankiem w moim radiowym Muzycznym wehikule czasu – od najbliższej soboty (12 sierpnia), godzina 23.05 (może chwilę wcześniej) do 14 października, a może tydzień dłużej… Zapraszam do słuchania Programu Pierwszego Polskiego Radia. Czyli: proszę słuchać, zainteresowanych o słuchaniu powiadomić, nawet recenzować. Zacznę od Marty Fitowskiej!”

Zapraszamy więc do słuchania!

Foto Dominik Marciniak
 
Ogłaszy VII Konkurs na Ilustrację !
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2017/06/02 14:09
„Ilustracja nie powinna powtarzać tego, co powiedział pisarz, lecz w sposób twórczy uzupełniać jego słowa i przedłużać działanie tekstu. Wynika stąd nieodparcie pierwszy wniosek: nierozerwalność ilustracji z tekstem, który powinien być artyście w całości znany i zgodnie z intencjami autora przez niego skomentowany (...)ilustracja winna być inspirowana przez autorskie słowo. Rycina postępuje za tekstem, a nie może zdominować ani zająć w książce miejsce niezależne, poddana jedynie rygorom własnej sztuki.”, napisał K. Głombiowski w pracy „Książka w procesie komunikacji społecznej”.
Tego idealnego połączenia i indywidualności wypowiedzi twórczej szukamy zapraszając Państwa do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory, który od kilku lat nierozerwalnie towarzyszy „Stacji Kutno” Festiwalowi Jeremiego Przybory. Słuchajcie piosenek Mistrza, inspirujcie się ich dowcipem, liryką i nostalgią. Czerpcie z nich natchnienie i przelewajcie na papier!
A my jak w latach ubiegłych już z niecierpliwością czekamy na Wasze prace!

Kutnowski Dom Kultury ogłasza VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory.

1. Organizatorem konkursu jest:
Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno;
Tel/fax 24 254-21-37, mail: plastycznystacja@gmail.com

2. Konkurs kierowany jest przede wszystkim do uczniów, studentów i absolwentów: liceów plastycznych, Akademii Sztuk Pięknych ale także do osób zajmujących się plastyką nie zawodowo.
Konkurs nie jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

3. Termin konkursu: od 30 maja do 10 września 2017 r.

4. Prace plastyczne powinny być wykonane w następujących technikach:
• Grafika (szeroko rozumiana)
• Pastel
• Kolaż/collage (techniki mieszane, płaskie)
• Autorskie techniki mieszane

5. Ilość prac zgłoszonych do konkursu: od 1 do 3 sztuk. WSZYSTKIE PRACE JEDNEGO AUTORA PROSIMY ZGŁASZAĆ NA JEDNEJ KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ.

6. Format prac nie przekraczający 100x70 cm.

7. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą być w żaden sposób oprawiane: rama, antyrama.
a) nadesłane na konkurs prace oprawione nie będą brane pod uwagę przy ocenie jury
b) nadesłane na konkurs prace oprawione nie będą odsyłane autorom [...]
 
Marszałek Województwa objął patronatem Stację Kutno
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2017/05/17 15:04

 
BRAWA dla Marty Fitowskiej!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2017/05/16 22:40
Pamiętacie Martę Fitowską?
Jest laureatką I miejsca 12 Stacji Kutno, a dziś wygrała Festiwal Andrzeja Zauchy w Bydgoszczy! Gratulujemy!!!!!

zauchafestiwal.pl/index.php/514-poznalismy-laureatow-9-edycji-festiwalu 
SUPER PROJEKT!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2017/04/12 18:37

Kochani Fani Piosenek Przybory i Wasowskiego!
Zachęcamy Was wszystkich do wsparcia super inicjatywy:

Fundacja Wasowskich pragnie umożliwić szerszemu gronu Odbiorców doznanie wspomnianych przeżyć poprzez wydanie książki zawierającej nie tylko historię utworów, dokonania Chóru i Dyrygenta, ale przede wszystkim reakcje współpracowników, znawców i miłośników twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego na taką formę interpretacji Ich utworów. Do książki dołączona będzie płyta z nagraniami 29 utworów w wykonaniu Collegium Musicum UW, zarejestrowanymi w marcu 2017 r. w Woobie Doobie Studios.

Więcej szczegółów i informacji znajdziecie pod tym adresem:

http://wspieramkulture.pl/projekt/1456-Starsi-Panowie-Chorem-ksiazka-z-plytaPAMIĘTAJCIE, LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA! ;-)
 
W 13. rocznicę śmierci Jeremiego Przybory zapraszamy do Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie na godz. 18.00 na muzykał "GOŁOLEDŹ" w wykonaniu Teatru Na Plaży z Sopotu!!!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2017/03/04 16:42
 
Stoooo laaaaat!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2016/12/12 16:07
Dziś 101 urodziny JEREMIEGO PRZYBORY!!!
Niech nam wszystkich służą jego utwory!
Niech nas bawią i wzruszają!
I w świat lepszy zabierają!
 
"Dzieła (niemal) wszystkie" tom II
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2016/09/12 11:27

Już jest!
Drugi tom "Dzieł (niemal) wszystkich" Przybory dotarł dziś do mnie! 1501 stron...no, no, no ;-)
 
PIOSENKA 2015
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2016/04/21 03:05
W Roczniku Kulturalnym PIOSENKA 2015 znalazła się informacja o naszym Festiwalu oraz bardzo przychylna recenzja naszego albumu, wydanego z okazji 10. lecia "Stacji Kutno", którą napisał Pan Jan Poprawa.

Dziękujemy! 
Przypominamy
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2016/03/03 23:50

 
Już dziś w TVP Kultura!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2015/12/27 15:39
W tegoroczny "trzeci dzień Świąt", czyli 27 grudnia, w TVP Kultura przypadnie Niedziela w twórczością Jeremiego Przybory: już od 17.15 rozmowy z aktorami i twórcami, a o 18.00 - widowisko "Smuteczek, czyli ostatni naiwni", zrealizowane w 2011 r. w reżyserii i ze scenariuszem Macieja Stuhra, z plejadą znakomitych wykonawców: Grzegorz Małecki, Maciej Stuhr,. Ewa Konstancja Bułhak, Tomasz Kot, Joanna Kulig, Aga Zaryan, Piotr Adamczyk, Dominika Kluźniak, Joanna Kołaczkowska, Zbigniew Zamachowski, Tomasz Karolak, Anna Dąbrowska, Magda Umer i gościnnie prof. Marek Belka, a także Atom String Quartet i Orkiestra Adama Sztaby.

Polecamy
!
 
Piotruś pan wraca na deski teatru!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2015/12/13 12:32

Wczoraj, w Teatrze Buffo w Warszawie, miała miejsce premiera "Piotrusia Pana" z librettem Jeremiego Przybory, muzyką Janusza Stokłosy w reżyserii Janusza Józefowicza!
Przed spektaklem miało miejsce odsłonięcie gwiazdy Jeremiego Przybory na chodniku przed teatrem.

Musical „Piotruś Pan” miał swoją światową prapremierę 27 lutego 2000 roku na scenie Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, gdzie gościł przez 3 sezony i obejrzało go 200 000 widzów
.
 
Dzieła (niemal) wszystkie. Tom I Jeremi Przybora
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2015/11/08 00:33
Dokładnie 12 grudnia 2016r. Wydawnictwo  Znak wydało książkę, której żaden z fanów Przybory nie może przegapić!

Mistrz Jeremi Przybora: wytworny Pan B z Kabaretu Starszych Panów, poeta, pisarz, satyryk, aktor, człowiek instytucja. Jego wyobraźnia w czasach PRL-u przenosiła Polaków do barwniejszego, bardziej eleganckiego świata, a dziś zachwyt wzbudza jej poetycki rozmach, niepowtarzalne poczucie humoru i purnonsensowy charakterek. Dzieła (niemal) wszystkie gromadzą teksty z Kabaretu Starszych Panów, niezliczone piosenki, które trzeba znać: Bo we mnie jest seks, Addio pomidory, Na całej połaci śnieg, arcydzieła i arcydziełka; wśród nich wyjątkowe perełki – utwory nigdy wcześniej nie publikowane. Zebraną po raz pierwszy niemal w całości twórczość Mistrza zilustrowali współcześni polscy graficy.

Liczba stron: 1104
Znak
Format: 163 x 235
Cena katalogowa: 89,90 zł
 
Polecamy!
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2015/11/18 17:30
Miło nam poinformować, że wśród nagród i upominków, laureaci tegorocznego Konkursu "Stacji Kutno" znajdą książkę z płytą CD "Marmolada na księżycu i inne piosenki" autorstwa Grzegorza Wasowskiego wydanej przez Fundację Wasowskich.

Gorąco polecamy wszystkim pasjonatom piosenek z dobrym tekstem!
 
Album KILJAŃSKI & The New Warsaw Trio pt. "PRZYBORA"
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2015/09/02 15:52
9 października 2015 roku ukaże się nowy album Kiljańskiego & The New Warsaw Trio zatytułowany "PRZYBORA". Album został nagrany z okazji setnej rocznicy urodzin jednego z najważniejszych polskich poetów i pisarzy XX wieku – Jeremiego Przybory.

W starannie wyselekcjonowanym repertuarze nie zabraknie nastrojowych ballad takich jak "Na Całej Połaci Śnieg" czy współczesnych interpretacji satyrycznych piosenek "Na Ryby", "Bo We Mnie Jest Sex", "Addio Pomidory" czy "Tanie Dranie".

Będzie to Kiljański jakiego nie znacie!

W dziesięciu piosenkach Przybory. W znakomitych aranżacjach i interpretacjach ( autorskich) zaskakujących świeżością, elegancją ale i dowcipem oraz lekkością wykonania.

Głęboka i ciekawa barwa głosu Krzysztofa znakomicie współgra z klezmerskim stylem The New Warsaw Trio tworząc materiał różnorodny, podany w lekki i atrakcyjny dla słuchacza sposób.

Fani Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego będą z pewnością zachwyceni, a ci, którzy tych piosenek jeszcze nie znają dostaną szansę dołączenia do grona sympatyków twórczości Kabaretu Starszych Panów.

TVP1 jest patronem medialnym albumu.
 
Przybora na Festiwalu w Opolu.
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2015/06/02 01:45
12 czerwca 2015r., godz. 22:10. Widowisko aktorsko-wokalne Scenki i obscenki czyli Jeremiego Przybory piosenki! z okazji 100. urodzin Przybory.

Plejada gwiazd piosenki oraz sceny teatralnej zaśpiewa utwory pełne inteligentnego humoru i nostalgii. Wystąpią: Joanna Kołaczkowska, Joanna Kulig, Hanna Śleszyńska, Natalia Przybysz, Hanna Banaszak, Anna Maria Jopek, Anna Smołowik, Grzegorz Turnau, Zakopower, Grzegorz Małecki, Piotr Machalica, Zbigniew Zamachowski oraz Lena Piękniewska, Karolina Czarnecka, Monika Babula, Mariusz Laskowski i Tomasz Drabek. Widzowie zobaczą też Kabaret Mumio i Grupę MoCarta.

Koncert poprowadzi Magda Umer, która wraz z Arturem Burchackim będzie odpowiedzialna również za jego reżyserię.

Liczę, że tym razem będzie to udany koncert ;-)
 
Jeremi Przybora patronem Studia 2 Polskiego Radia PiK
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2015/06/01 16:23
Największe studio Polskiego Radia PiK otrzymało imię Jeremiego Przybory. Pamiątkową tablicę odsłonili syn oraz wnuk pierwszego spikera powojennego radia w Bydgoszczy.
Nadanie studiu Polskiego Radia PiK imienia Jeremiego Przybory było elementem obchodów jubileuszu 80-lecia rozgłośni. Przybora pracował w niej po wojnie. Współtworzył m.in. cykl audycji satyrycznych pod nazwą "Pokrzywy nad Brdą".

www.radiopik.pl/2,31379,jeremi-przybora-patronem-studia-2-polskiego-radi

 
Przybora
Newsletter Jeremiego Przybory
Newsletter Jeremiego Przybory
Krótko o festilwlu:

Cały czas pracujemy nad naszym „rozśpiewanym dzieckiem”. Chcemy zapraszać do Domu Kultury i naszego miasta jak najwięcej utalentowanych ludzi. Chcemy, aby śpiewali oni dla nas te piękne piosenki i abyśmy MY wszyscy, dzięki muzyce, odbyli „daleką podróż w nieznane”.
Newsletter Jeremiego Przybory

Newsletter Jeremiego Przybory
Newsletter Jeremiego Przybory
 
 
Newsletter Jeremiego Przybory
kotnakt
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
tel/fax: (0 24) 254 21 37

internet: www.stacjakutno.art.pl
email: stacjakutno@op.pl
mapa strony

zapraszamy do galeriizapraszamy do galeriizapraszamy do galerii
 
Stacja Kutno - Jeremi Przybora
Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4
tel./fax 24 254 21 37; e-mail: sekretariatkdk@onet.eu
Strona wykonana przez firmę Netstar
Stacja Kutno - Jeremi Przybora