• box
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi Przybora
Jeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi Przybora
Stacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi Przybora
Wechikuł CzasuWechikuł Czasu
Plakaty Stacja KutnoPlakaty Stacja Kutno
Plakaty Stacja Kutno
Jeremi Przybora


Wechikuł Czasu
Wechikuł Czasu
Patronat Honorowy


Partnerzy

Patronat medialnySponsorzyJeremi Przybora
szerokosc
REGULAMIN KONKURSU NA INTERPRETACJE PIOSENEK PRZYBORY
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2013/06/02 19:14
„STACJA KUTNO”
IX Ogólnopolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego Przybory
Patronat Korporacji Rodzinnej PrzyWas
Patronat Honorowy – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Łódzkiego,
Prezydent Miasta Kutna
oraz Muzeum Polskiej Piosenki
W 100. rocznicę urodzin JERZEGO WASOWSKIEGO


R E G U L A M I N
1. Organizator:
Kutnowski Dom Kultury
Dyrektor – mgr Teresa Mosingiewicz
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno, tel.fax. (024) 254-21-37
www.stacjakutno.art.pl,
e-mail: stacjakutno@op.pl

2. Odpowiedzialny za projekt:
Krzysztof Ryzlak,
tel. kontaktowy: 605 220 329

3. Współpraca organizacyjna:
Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie

4. Cel imprezy:
• promocja polskiej piosenki
• prezentacja twórczości Jeremiego Przybory – wybitnego autora i twórcy
• popularyzacja jego piosenek wśród szerokiego kręgu wykonawców i odbiorców
• prezentacja umiejętności wokalnych oraz pogłębienie zainteresowań muzycznych
• wymiana pomysłów, dobrej energii i doświadczeń w upowszechnianiu kultury muzycznej
• wspieranie i promowanie twórczości artystycznej młodych wykonawców

5. Ocena prezentacji:
• Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: opracowanie nowej interpretacji utworu, dobór repertuaru do warunków wykonawcy, stronę muzyczną, wykonanie, przygotowanie warsztatowe i ogólny wyraz artystyczny.

6. Uczestnicy:
• soliści, zespoły wokalne do 4 osób.
• młodzi wokaliści, studenci szkół artystycznych, studenci szkół aktorskich, osoby dorosłe, wokaliści działający przy placówkach kultury, szkołach muzycznych itp.

7. Wiek uczestników:
od 16 lat wzwyż

8. Repertuar:
Każdy z uczestników (podmiotów wykonawczych) zgłasza do konkursu 2 piosenki z tekstem Jeremiego Przybory.

9. Muzyka:
Podczas konkursu uczestnicy wykonują piosenki z nagranym podkładem muzycznym na CD lub MD (półplayback) lub z akompaniamentem (własnym lub maksymalnie dwuosobowe zespoły muzyczne osoby towarzyszącej). Organizator zapewnia uczestnikom wysokiej klasy instrument klawiszowy.

10. Termin i miejsce:
21 – 24 listopada 2013r., Kutnowski Dom Kultury

11. Konkurs przebiega w III etapach:
I etap
Kwalifikacja uczestników do konkursu na podstawie 2 utworów Przybory nagranych na CD, przesłanych w formacie MP3 i Karty Zgłoszenia przesłanych na adres:
stacjakutno@op.pl
lub pocztą tradycyjną: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno.
Jeżeli wykonawca uważa, ze istotnym elementem zgłaszanych piosenek jest ich opracowanie sceniczne (np. ruch, kostium, aktorskie wykonanie) – prosimy o przesłanie nagrań filmowych wykonywanych piosenek!
Termin nadsyłania zgłoszeń, nagrań i Karty na konkurs – do 29 października 2013r. (decyduje data stempla pocztowego lub termin przesłania pocztą elektroniczną).
Polecamy przesyłanie nagrań piosenek drogą internetową!
Komisja kwalifikacyjna wybierze do następnego etapu do 12 wykonawców.
(Zachęcamy jednak do wcześniejszego nadsyłania swoich zgłoszeń. Da to możliwość uczestnikom np. zmianę utworów, które zbyt często powtarzają się w zgłoszeniach)
.
Do 7 listopada 2013r. Organizatorzy zawiadomią tylko osoby zakwalifikowane do II etapu oraz prześlą szczegółowe informacje o Festiwalu oraz miejscu i warunkach zakwaterowania. Informacja o zakwalifikowanych uczestnikach pojawi się także na stronie www.stacjakutno.art.pl

Uczestnicy zakwalifikowani do tego etapu wpłacają na konto Organizatora kwotę akredytacji – 50 zł od osoby (za każdego wykonawcę i akompaniatora). Akredytacja obejmuje nocleg 21/22/23/24/25 XI, całodobowe wyżywienie, warsztaty z członkami jury.
Termin wpłaty akredytacji upływa z dniem 13 listopada 2013r.
Istnieje możliwość akredytacji dla opiekuna bądź instruktora – wynosi ona 200 zł. Jeśli instruktor korzysta z akredytacji prosimy o podanie tej informacji na Karcie Zgłoszenia uczestnika.

II etap

21 – 22. XI – Warsztaty wokalne dla uczestników konkursu z Magdaleną Smalarą.
22-23. XI – Warsztaty muzyczne dla akompaniatorów z Bogdanem Hołownią.
23. XI – Konkurs piosenek „Piosenki Mistrza Jeremiego”– uczestnicy prezentują po 2 utwory autorstwa Jeremiego Przybory.
Jury ocenia prezentacje i wybiera laureatów I, II, III miejsca oraz 2 wyróżnienia.

III etap

24. XI – Koncert Galowy – koncert z udziałem wszystkich uczestników Konkursu, (ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród) oraz Gości festiwalu – min. Justyny Steczkowskiej wraz zespołem.

12. Jury, min.:
Andrzej Strzelecki – aktor, reżyser, rektor Akademii Teatralnej,
Dariusz Michalski – dziennikarz muzyczny, redaktor PR, autor książek o muzyce
Bogdan Hołownia – muzyk, kompozytor, specjalista od twórczości Jerzego Wasowskiego,
Magdalena Ptaszyńska – wokalistka, pedagog śpiewu, wykładowca Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie Darek Sikorski – aktor, reżyser, związany ze „Stacją Kutno” od I edycji.


13. Nagrody pieniężne dla laureatów:
I miejsce – 5 000 zł brutto
II miejsce – 3 500 zł brutto
III miejsce – 2 500 zł brutto
2 wyróżnienia po 1 000 zł brutto każde.
Przewidziane są jeszcze inne nagrody pozaregulaminowe, min. nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Kutna – 2 500 zł brutto i Nagroda Publiczności – 1 000 zł. brutto.

14. W porozumieniu z Organizatorem jury może inaczej rozdysponować kwoty nagród finansowych.

15. Laureaci I miejsca zeszłorocznej edycji „Stacji Kutno” nie mogą brać udziału w tegorocznym Konkursie.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych nagrań i podkładów muzycznych oraz nagrań z festiwalu i przesłanych informacji jako materiałów reklamowych.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych uczestników imprezy, bez wypłacania im honorariów.

18. Materiały przesłane przez uczestników przechodzą na własność Organizatora.

19. Wzięcie udziału w Konkursie „Stacja Kutno” oznacza akceptację ww. punktów Regulaminu.

20. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

KARTA DO POBRANIA!

Przybora
Newsletter Jeremiego Przybory
Newsletter Jeremiego Przybory
Krótko o festilwlu:

Cały czas pracujemy nad naszym „rozśpiewanym dzieckiem”. Chcemy zapraszać do Domu Kultury i naszego miasta jak najwięcej utalentowanych ludzi. Chcemy, aby śpiewali oni dla nas te piękne piosenki i abyśmy MY wszyscy, dzięki muzyce, odbyli „daleką podróż w nieznane”.
Newsletter Jeremiego Przybory

Newsletter Jeremiego Przybory
Newsletter Jeremiego Przybory
 
 
Newsletter Jeremiego Przybory
kotnakt
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
tel/fax: (0 24) 254 21 37

internet: www.stacjakutno.art.pl
email: festiwalstacjakutno@gmail.com
mapa strony

zapraszamy do galeriizapraszamy do galeriizapraszamy do galerii
 
Stacja Kutno - Jeremi Przybora
Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4
tel./fax 24 254 21 37; e-mail: festiwalstacjakutno@gmail.com
Strona wykonana przez firmę Netstar
Stacja Kutno - Jeremi Przybora