• box
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi Przybora
Jeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi Przybora
Stacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi Przybora
Wechikuł CzasuWechikuł Czasu
Plakaty Stacja KutnoPlakaty Stacja Kutno
Plakaty Stacja Kutno
Jeremi Przybora


Wechikuł Czasu
Wechikuł Czasu
Patronat Honorowy


Partnerzy

Patronat medialnySponsorzyJeremi Przybora
szerokosc
Rusza VI edycja Stacji Kutno! Zgłoś się!
autor: KDK,       publikacja: 2010/06/15 21:30
Zapraszamy wokalistów do udziału w szóstej edycji Konkursu Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego  Jeremiego Przybory. Poniżej regulamin i karta zgłoszenia.
„STACJA KUTNO”
VI Ogólnopolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego  Jeremiego Przybory

R E G U L A M I N


1.Organizator:
Kutnowski Dom Kultury
Dyrektor – mgr Teresa Mosingiewicz
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno, tel.fax. (024) 254-21-37
www.stacjakutno.art.pl, e-mail: stacjakutno@op.pl
2.Odpowiedzialny za projekt :
Krzysztof Ryzlak, tel. kontaktowy: 605 220-329
3.Współpraca organizacyjna :
Regionalne Towarzystwo Muzyczna w Kutnie

4.Cel imprezy:
promocja polskiej piosenki
prezentacja twórczości Jeremiego Przybory – wybitnego autora i twórcy
popularyzacja jego piosenek wśród szerokiego kręgu wykonawców i odbiorców
prezentacja umiejętności wokalnych oraz pogłębienie zainteresowań muzycznych
wymiana pomysłów, dobrej energii i doświadczeń w upowszechnianiu kultury muzycznej
wspieranie i promowanie twórczości artystycznej młodych wykonawców
5.Ocena prezentacji:
Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: opracowanie nowej interpretacji utworu, dobór repertuaru do warunków wykonawcy, stronę muzyczną, wykonanie, przygotowanie warsztatowe i ogólny wyraz artystyczny.
6.Uczestnicy:
soliści, zespoły wokalne do 4 osób.
młodzi wokaliści, studenci szkół artystycznych, studenci szkół aktorskich, osoby dorosłe, wokaliści działający przy placówkach kultury, szkołach muzycznych itp.

7.Wiek uczestników: od 16 lat wzwyż
8.Repertuar:
Każdy z uczestników (podmiotów wykonawczych) zgłasza do konkursu 2 piosenki
z tekstem Jeremiego Przybory.
9.Muzyka:
Podczas konkursu uczestnicy wykonują piosenki z nagranym podkładem muzycznym na CD lub MD (półplayback) lub z akompaniamentem (własnym lub do 2 osób towarzyszących – instrument klawiszowy, gitara itp.). Organizator zapewnia uczestnikom wysokiej klasy instrument klawiszowy.
Solistom, ze względów organizacyjnych,  mogą akompaniować 2  osobowe zespoły muzyczne.
10.Termin i miejsce:
18 – 21 listopada 2010r., Kutnowski Dom Kultury
11.Konkurs przebiega w III etapach:
I etap
Kwalifikacja uczestników do konkursu na podstawie 2 utworów nagranych na CD lub MD i Karty
Zgłoszenia przesłanych na adres:
stacjakutno@op.pl
lub pocztą tradycyjną:
Kutnowski Dom Kultury,
ul. Podrzeczna 3,
99-300 Kutno.
Jeżeli wykonawca uważa, ze istotnym elementem zgłaszanych piosenek jest ich opracowanie sceniczne (np. ruch, kostium, aktorskie wykonanie) – prosimy o przesłanie nagrań filmowych wykonywanych piosenek!
Termin nadsyłania zgłoszeń, nagrań i Karty na konkurs – do 25 października 2010r. (decyduje data stempla pocztowego lub termin przesłania pocztą elektroniczną).
Komisja kwalifikacyjna wybierze do następnego etapu do 12 wykonawców.
(Zachęcamy jednak do wcześniejszego nadsyłania swoich zgłoszeń. Da to możliwość uczestnikom np. zmianę utworów, które zbyt często powtarzają się w zgłoszeniach).
Do 31 października 2010r. Organizatorzy zawiadomią tylko osoby zakwalifikowane do II etapu oraz prześlą szczegółowe informacje o Festiwalu oraz miejscu i warunkach zakwaterowania. Informacja o zakwalifikowanych uczestnikach pojawi się także na stronie www.stacjakutno.art.pl
Uczestnicy zakwalifikowani do tego etapu wpłacają na konto Organizatora kwotę akredytacji – 50 zł od osoby (za każdego wykonawcę i akompaniatora). Akredytacja obejmuje nocleg 18/19/20/21/22 XI, całodobowe wyżywienie, warsztaty z członkami jury, imprezy towarzyszące, materiały reklamowy. Termin wpłaty akredytacji upływa z dniem 9 listopada 2010r.
Istnieje możliwość akredytacji dla opiekuna bądź instruktora – wynosi ona 150zł.
W razie z korzystania z akredytacji przez instruktora prosimy o podanie tej informacji na Karcie Zgłoszenia uczestnika.

II etap
18 – 20. XI – Warsztaty wokalne dla uczestników konkursu.
19. XI – Warsztaty muzyczne dla akompaniatorów.
20. XI – Konkurs piosenek „Piosenki Mistrza Jeremiego”– uczestnicy prezentują po
2 utwory autorstwa Jeremiego Przybory. Jury ocenia prezentacje i wybiera laureatów I, II, III miejsca oraz 2 wyróżnienia.

III etap
21. XI – Koncert Galowy – koncert z udziałem wszystkich uczestników Konkursu, (ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród) oraz Gości festiwalu.

12.Jury:
Z częścią jury nadal trwają rozmowy.
Anna Serafińska – wokalistka jazzowa, pedagog śpiewu
Bogdan Hołownia – muzyk, kompozytor, specjalista od twórczości Jerzego Wasowskiego,
Magdalena Ptaszyńska – wokalistka, pedagog śpiewu, wykładowca Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie
Darek Sikorski – aktor, reżyser, związany ze „Stacją Kutno” od I edycji.

13.Nagrody pieniężne dla laureatów:
I miejsce – 3 000 zł brutto
II miejsce – 2 000 zł brutto
III miejsce – 1 500 zł brutto
2 wyróżnienia po 750 zł brutto każde.
Przewidziane są jeszcze inne nagrody pozaregulaminowe, min. nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Kutna – laptop i Nagroda Publiczności – 1 000 zł. brutto.
14.W porozumieniu z Organizatorem jury może inaczej rozdysponować kwoty nagród finansowych.
15.Laureaci I miejsca zeszłorocznej edycji „Stacji Kutno” nie mogą brać udziału
w tegorocznym Konkursie.
16.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych nagrań i podkładów muzycznych oraz nagrań z festiwalu i przesłanych informacji jako materiałów reklamowych.
17.Materiały przesłane przez uczestników przechodzą na własność Organizatora.
18.Wzięcie udziału w Konkursie „Stacja Kutno” oznacza akceptację ww. punktów Regulaminu.
19.Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Karta Zgłoszeń
Przybora
Newsletter Jeremiego Przybory
Newsletter Jeremiego Przybory
Krótko o festilwlu:

Cały czas pracujemy nad naszym „rozśpiewanym dzieckiem”. Chcemy zapraszać do Domu Kultury i naszego miasta jak najwięcej utalentowanych ludzi. Chcemy, aby śpiewali oni dla nas te piękne piosenki i abyśmy MY wszyscy, dzięki muzyce, odbyli „daleką podróż w nieznane”.
Newsletter Jeremiego Przybory

Newsletter Jeremiego Przybory
Newsletter Jeremiego Przybory
 
 
Newsletter Jeremiego Przybory
kotnakt
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
tel/fax: (0 24) 254 21 37

internet: www.stacjakutno.art.pl
email: festiwalstacjakutno@gmail.com
mapa strony

zapraszamy do galeriizapraszamy do galeriizapraszamy do galerii
 
Stacja Kutno - Jeremi Przybora
Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4
tel./fax 24 254 21 37; e-mail: festiwalstacjakutno@gmail.com
Strona wykonana przez firmę Netstar
Stacja Kutno - Jeremi Przybora