• box
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi Przybora
Jeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi Przybora
Stacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi Przybora
Wechikuł CzasuWechikuł Czasu
Plakaty Stacja KutnoPlakaty Stacja Kutno
Plakaty Stacja Kutno
Jeremi Przybora


Wechikuł Czasu
Wechikuł Czasu
Patronat Honorowy


Partnerzy

Patronat medialnySponsorzyJeremi Przybora
szerokosc
Regulamin: STACJA KUTNO V Ogólnopolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego Przybory
autor: KDK,       publikacja: 2009/10/22 19:40
Zapraszam do zapoznania się z regulaminem V Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego Przybory "Stacja Kutno". Tym razem uczestnicy z Kutna zgłaszają swój udział do końca września poprzez przekazanie nam wypełnionej karty zgłoszenia, nie trzeba przesyłać nagrań. Potem prawdopodobnie 16 października odbędą się w formie koncertu przesłuchania kutnowskich uczestników. Jury wybierze do 2 wykonawców, którzy będą reprezentować Kutno w finale ogólnopolskim, który odbędzie się pod koniec listopada tego roku. - mówi Krzysztof Ryzlak koordynator imprezy.


„STACJA KUTNO” V Ogólnopolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego  Jeremiego Przybory Patronat rodzinny – Kot Przybora
Patronat Honorowy – Zbigniew Burzyński Prezydent Miasta Kutna, Marszałek Województwa Łódzkiego


Karta zgłoszeń

R E G U L A M I N

1.Organizator:
Kutnowski Dom Kultury
Dyrektor – mgr Teresa Mosingiewicz
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno, tel.fax. (024) 254-21-37
www.stacjakutno.art.pl, e-mail: stacjakutno@op.pl
2.Odpowiedzialny za projekt :
Krzysztof Ryzlak, tel. kontaktowy: 0605 220-329
3.Współpraca organizacyjna :
Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie

4.Cel imprezy:
promocja polskiej piosenki
prezentacja twórczości Jeremiego Przybory – wybitnego autora i twórcy
popularyzacja jego piosenek wśród szerokiego kręgu wykonawców i odbiorców
prezentacja umiejętności wokalnych oraz pogłębienie zainteresowań muzycznych
wymiana pomysłów, dobrej energii i doświadczeń w upowszechnianiu kultury muzycznej
wspieranie i promowanie twórczości artystycznej młodych wykonawców

5.Ocena prezentacji:
Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: opracowanie nowej interpretacji utworu, dobór repertuaru do warunków wykonawcy, stronę muzyczną, wykonanie, przygotowanie warsztatowe i ogólny wyraz artystyczny.

6.Uczestnicy:
soliści, zespoły wokalne do 4 osób.
młodzi wokaliści, studenci szkół artystycznych, studenci szkół aktorskich, osoby dorosłe, wokaliści działający przy placówkach kultury, szkołach muzycznych itp.

7.Wiek uczestników: od 16 lat wzwyż

8.Repertuar:
Każdy z uczestników (podmiotów wykonawczych) zgłasza do konkursu 2 piosenki
z tekstem Jeremiego Przybory.

(Zwracamy szczególną uwagę na wybór piosenek i przygotowanie oryginalnych aranżacji muzycznych, pozwoli to uczestnikom uniknięcia powtarzalności piosenek
w konkursie. W poprzednich edycjach kilka zgłoszonych utworów miało te same podkłady muzyczne. W zgłoszeniach kilkakrotnie powtarzały się min. piosenki „Ja dla pana czasu nie mam”, „Embarras”, „Dla ciebie jestem sobą”, „Żegnaj, kotku!”
z identycznymi podkładami!. Nie daje to Wam niestety, zbyt wielu możliwości na stworzenie własnej, oryginalnej interpretacji. Twórczość Jeremiego Przybory jest naprawdę bardzo bogata i wszechstronna. Zachęcamy do poszukiwań! Jeżeli już zdecydujecie się na którąś z tych piosenek to zadbajcie o nowy, oryginalny aranż!)

9.Muzyka:
Podczas konkursu uczestnicy wykonują piosenki z nagranym podkładem muzycznym na CD lub MD (półplayback) lub z akompaniamentem (własnym lub osoby towarzyszącej – instrument klawiszowy, gitara itp.). Organizator zapewnia uczestnikom wysokiej klasy instrument klawiszowy.
Solistom, ze względów organizacyjnych, nie mogą akompaniować kilkuosobowe zespoły muzyczne.

10.Termin i miejsce:
19 – 22 listopada 2009r., Kutnowski Dom Kultury

11.Konkurs przebiega w III etapach:
I etap
Kwalifikacja uczestników do konkursu na podstawie 2 utworów nagranych na CD lub MD i Karty Zgłoszenia przesłanych na adres Organizatora.
Termin zgłoszeń nadsyłania nagrań i Karty na konkurs – do 22 października 2009r. (decyduje data stempla pocztowego lub termin przesłania pocztą elektroniczną).
Komisja kwalifikacyjna wybierze do następnego etapu do 10 wykonawców.
(Podział ten ma dać możliwość uczestnikom zmianę utworów, które zbyt często powtarzają się w zgłoszeniach).
Uczestnicy Konkursu z Kutna muszą nadesłać swoje zgłoszenia najpóźniej do
30 września 2009r. Będą oni brali udział w przesłuchaniach konkursowych(16 października), z których jury zakwalifikuje do finału konkursu do 2 wykonawców.
Do 31 października 2009r. Organizatorzy zawiadomią tylko osoby zakwalifikowane do II etapu oraz prześlą szczegółowe informacje o Festiwalu oraz miejscu i warunkach zakwaterowania.
Uczestnicy zakwalifikowani do tego etapu wpłacają na konto Organizatora kwotę akredytacji – 50 zł od osoby (każdego wykonawcy i akompaniatora). Akredytacja obejmuje nocleg 19/20/21/22/23 XI, całodobowe wyżywienie, warsztaty wokalne z członkami jury. Termin wpłaty akredytacji upływa z dniem 9 listopada 2009r.

II etap
19 – 21. XI – Warsztaty wokalne dla uczestników konkursu.
21. XI – Konkurs piosenek „Piosenki Mistrza Jeremiego”– uczestnicy prezentują po
2 utwory autorstwa Jeremiego Przybory. Jury ocenia prezentacje i wybiera laureatów I, II, III miejsca oraz 2 wyróżnienia.

III etap
22. XI – Koncert Galowy – koncert w wykonaniu wszystkich uczestników Konkursu, ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród, osób wytypowanych przez jury oraz Gości festiwalu.

12.Jury:
Ewa Konstancja Bułhak – aktorka Teatru Narodowego w Warszawie, wykładowca śpiewu na Akademii Teatralnej w Warszawie,
Joanna Trzepiecińska – aktorka Teatru Studio w Warszawie,
Bogdan Hołownia – muzyk, kompozytor, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach, specjalista od twórczości Jerzego Wasowskiego,
Magdalena Ptaszyńska – wokalistka, pedagog śpiewu, wykładowca Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie
Darek Sikorski – aktor, reżyser, związany ze „Stacją Kutno” od I edycji.

13.Nagrody pieniężne dla laureatów:
I miejsce – 3 000 zł brutto
II miejsce – 2 000 zł brutto
III miejsce – 1 500 zł brutto
2 wyróżnienia po 750 zł brutto każde.
A także nagrody pozaregulaminowe, min. nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Kutna – laptop i Nagroda Publiczności – 1 000 zł. brutto.

14.W porozumieniu z Organizatorem jury może inaczej rozdysponować kwoty nagród finansowych.

15.Laureaci I miejsca zeszłorocznej edycji „Stacji Kutno” nie mogą brać udziału
w tegorocznym Konkursie.

16.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych nagrań i podkładów muzycznych oraz nagrań z festiwalu i przesłanych informacji jako materiałów reklamowych.

17.Materiały przesłane przez uczestników przechodzą na własność Organizatora.

18.Wzięcie udziału w Konkursie „Stacja Kutno” oznacza akceptację ww. punktów Regulaminu.

19.Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Przybora
Newsletter Jeremiego Przybory
Newsletter Jeremiego Przybory
Krótko o festilwlu:

Cały czas pracujemy nad naszym „rozśpiewanym dzieckiem”. Chcemy zapraszać do Domu Kultury i naszego miasta jak najwięcej utalentowanych ludzi. Chcemy, aby śpiewali oni dla nas te piękne piosenki i abyśmy MY wszyscy, dzięki muzyce, odbyli „daleką podróż w nieznane”.
Newsletter Jeremiego Przybory

Newsletter Jeremiego Przybory
Newsletter Jeremiego Przybory
 
 
Newsletter Jeremiego Przybory
kotnakt
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
tel/fax: (0 24) 254 21 37

internet: www.stacjakutno.art.pl
email: festiwalstacjakutno@gmail.com
mapa strony

zapraszamy do galeriizapraszamy do galeriizapraszamy do galerii
 
Stacja Kutno - Jeremi Przybora
Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4
tel./fax 24 254 21 37; e-mail: festiwalstacjakutno@gmail.com
Strona wykonana przez firmę Netstar
Stacja Kutno - Jeremi Przybora