• box
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno
Stacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi Przybora
Jeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi PrzyboraJeremi Przybora
Stacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi PrzyboraStacja Kutno - Jeremi Przybora
Wechikuł CzasuWechikuł Czasu
Plakaty Stacja KutnoPlakaty Stacja Kutno
Plakaty Stacja Kutno
Jeremi Przybora


Wechikuł Czasu
Wechikuł Czasu
Patronat Honorowy


Partnerzy

Patronat medialnySponsorzyJeremi Przybora
szerokosc
Ogłaszamy V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny w ramach "Stacji Kutno"
autor: Krzysztof Ryzlak,       publikacja: 2015/05/28 23:23

Kutnowski Dom Kultury już po raz jedenasty organizuje interdyscyplinarny  projekt o nazwie „Stacja Kutno – Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory”. Nasz festiwal w swojej pierwotnej wersji  był tylko konkursem piosenek autorstwa Jeremiego Przybory – od 1995 roku naszego Honorowego Starosty. Jednak wraz z coraz większym zainteresowaniem nim wśród uczestników jak i mieszkańców naszego miasta postanowiliśmy  z roku na rok poszerzać festiwalową ofertę. I tak „Stacji Kutno” zaczęły towarzyszyć koncerty zaproszonych gości i gwiazd, prezentacje multimedialne, wystawy fotograficzne oraz prezentujące twórczość duety Przybora/Wasowski, warsztaty wokalne (Grażyna Łobaszewska, Elżbieta Zapendowska) oraz dla akompaniatorów (Bogdan Hołownia). Cztery  lata temu po raz pierwszy zaprosiliśmy do naszego grona artystów plastyków. Ludzi, którzy poprzez sztuki plastyczne potrafią ukazać to, co w tekstach Przybory jest nazywane „czystą liryką”, poezję, metaforę ale i specyficzny, niejednokrotnie czarny,  humor i groteskę. Liczymy na Wasz indywidualny sposób odczytania tych tekstów i przedstawieniu ich jako plastycznych dopełnień. Mamy nadzieję, że staną się one także dla Was inspiracją do twórczej wypowiedzi.

Festiwal odbywa się pod patronatem rodzinnym Konstantego Przybory (syna Jeremiego), Marszałka Województwa Łódzkiego i Prezydenta Miasta Kutna.

 Kutnowski Dom Kultury
ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory.

1.      Organizatorem konkursu jest:
Kutnowski Dom Kultury,
ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno;
Tel/fax 24 254-21-37,
mail: plastycznystacja@gmail.com

2.   Konkurs kierowany jest przede wszystkim do uczniów, studentów i absolwentów: liceów plastycznych, Akademii Sztuk Pięknych ale także do osób zajmujących się plastyką nie zawodowo.
Konkurs nie jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

3.   Termin konkursu: od 30 maja do 30 sierpnia 2015r.

4. Prace plastyczne powinny być wykonane w następujących technikach:
·         Grafika (szeroko rozumiana)
·         Pastel
·         Kolaż/collage (techniki mieszane, płaskie)
·         Autorskie techniki mieszane

5.   Ilość prac zgłoszonych do konkursu: od 1 do 3 sztuk.

6.   Format prac nie przekraczający 100x70 cm .

7.  Prace zgłaszane na konkurs nie powinny być w żaden sposób oprawiane: rama, antyrama.

8.   Praca powinna być opatrzona godłem (godło: znak graficzny, pseudonim lub numer który przybiera autor). Na pracy oprócz godła, powinien znajdować się jej tytuł = tytuł piosenki do której została wykonana. Do pracy powinna być dołączona koperta z godłem zawierająca czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (do pobrania) oraz wersję elektroniczną pracy na nośniku CD (w przypadku grafiki komputerowej). Każde zgłoszenie powinno także zawierać kilka zdań o twórcy, jego dorobku, wykształceniu itp. do późniejszego umieszczenia jako informacji o autorze w wydanym do wystawy katalogu.

9.  Prace zgłaszane na konkurs powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Prace np. pogniecione nie będą podlegały ocenie.

10. Pula nagród: 9 000 zł

11. Jury złożone z profesjonalistów w dziedzinie plastyki, nauczycieli akademickich ASP oraz przedstawiciela Organizatora.

12. Termin nadsyłania prac upływa 30 sierpnia 2015r. Decyduje data stempla pocztowego.

13. Prace należy nadsyłać na adres:

Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno; mail: plastycznystacja@gmail.com, agnieszkadabrowska@kdk.net.pl z dopiskiem „KONKURS PRZYBORA”

 Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Agnieszka Dąbrowska-Walczak.  Kontakt: Tel/fax 24 254-21-37, wew. 103

14. Ogłoszenie wyników, wystawa oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas XI edycji „Stacji Kutno” w listopadzie 2015r.

15. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem, telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu oraz szczegółach związanych z wręczeniem nagród.

16. Wystawie towarzyszyć będzie katalog zawierający nagrodzone oraz wyselekcjonowane, spośród nadesłanych, prace.

17. Autorzy nadesłanych prac wyrażają zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w katalogu, programie „Stacji Kutno” oraz w czasie trwania Festiwalu. Wykorzystanie ww. prac przez Organizatora  możliwe będzie tylko po wcześniejszych ustaleniach warunków z autorem.

18. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od tego punktu.

19.  Prace zwracane będą tylko na wyraźne życzenie autorów zgłoszone wraz z nadesłaniem pracy.

20. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nie podlegająca reklamacjom.

21. Wszelkie spory dotyczące konkursu nie objęte regulaminem rozstrzygane będą na drodze cywilnoprawnej.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA


Przybora
Newsletter Jeremiego Przybory
Newsletter Jeremiego Przybory
Krótko o festilwlu:

Cały czas pracujemy nad naszym „rozśpiewanym dzieckiem”. Chcemy zapraszać do Domu Kultury i naszego miasta jak najwięcej utalentowanych ludzi. Chcemy, aby śpiewali oni dla nas te piękne piosenki i abyśmy MY wszyscy, dzięki muzyce, odbyli „daleką podróż w nieznane”.
Newsletter Jeremiego Przybory

Newsletter Jeremiego Przybory
Newsletter Jeremiego Przybory
 
 
Newsletter Jeremiego Przybory
kotnakt
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
tel/fax: (0 24) 254 21 37

internet: www.stacjakutno.art.pl
email: festiwalstacjakutno@gmail.com
mapa strony

zapraszamy do galeriizapraszamy do galeriizapraszamy do galerii
 
Stacja Kutno - Jeremi Przybora
Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4
tel./fax 24 254 21 37; e-mail: festiwalstacjakutno@gmail.com
Strona wykonana przez firmę Netstar
Stacja Kutno - Jeremi Przybora